söndag 8 maj 2011

Nordafrikansk invasion vållar politisk oenighet

Lyssna: Regeringen i otakt om utökade gränskontroller

INVASIONEN FRÅN NORDAFRIKA Medan resten av Europa debatterar återinförda gränskontroller går Sverige åt motsatt håll och vill bevara den fria rörligheten – just för att de tiotusentals nordafrikaner, som nu rör sig fritt inom EU efter att ha fått tillfälliga uppehållstillstånd i Italien, ska kunna ta sig bland annat till Sverige. Med andra ord råder status quo i spörsmål som dessa i Sverige, även om det finns marginella skillnader i hur våra politiker ser på situationen.

Frankrikes och Italiens presidenter sände nyligen ut signaler om att Schengensamarbetet stod på spel då tiotusentals nordafrikaner tagit sig till Europa och nu rör sig fritt över landgränserna. Även Tyskland har haft betänkligheter kring detta.

Vice statsminister Jan Björklund (FP) sade i riksdagen på torsdagen att ”vår grundläggande utgångspunkt är att den fria rörligheten ska bevaras utan några inskränkningar”. Migrationsminister Tobias Billström (M), som säger en sak innanför stängda dörrar och en annan offentligt, är dock inte lika kategorisk:

– En sak som är positiv är man skulle kunna komma till rätta med ett tryck riktat mot en medlemsstat som inte upplever att man klarar sina förpliktelser enligt Schengensamarbetet, vilket man måste göra för få vara delaktig i det arbetet. Men det finns också en viktig hänsyn att ta när det gäller rättigheterna att röra sig fritt inom unionen.

Vidare vill Billström inte utesluta utökade gränskontroller.

– Nej, regeringen har en allmänt positiv hållning till att det ska vara ordning och reda i Schengensystemet, men vi måste veta vad det för förslag som kommissionen har att komma med, säger Tobias Billström.

Maria Granlund, socialdemokratisk vice ordförande i riksdagens EU-nämnd, ogillar Billströms uttalande men var väldigt förtjust i Björklunds ord.

– Jag tycker att det är djupt anmärkningsvärt att man börjar öppna för införandet av gränskontroller igen.  Det är bedrövligt att inte statsrådet Billström avfärdar detta, säger Marie Granlund till Ekot.

– Vi säger nej för att vi tycker att det är viktigt med den fria rörligheten. Jag upplever detta som sätt att gå Sarkozy och Berlusconi till mötes när det gäller deras inrikespolitiska problem, säger Marie Granlund.

SR

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt