söndag 8 maj 2011

Mångfaldspedagoger i Karlstads skolor

TRAMS Karlstad kommun satsar nu skattebetalarnas pengar på så kallade mångfaldspedagoger som ska inrättas i flera skolor med syftet att ”vägleda lärare i frågor om etnicitet, religion och kultur”. På onsdagen fick kommunens barn- och ungdomsförvaltning i uppdrag att reda ut hur mångfaldspedagogerna ska utföra sitt arbete och om en månad beräknas det vara klart.

Till en början kommer mångfaldspedagogerna bara finnas på ett begränsat antal skolor, berättar Niklas Wikström (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Syftet med projektet är att man vill öka kunskapen om etniska, kulturella och religiösa frågor. De ska också göra undervisningen mer intressant.

– Pedagogerna ska fungera som ett bollplank för lärare när mångfaldsfrågor uppstår, så de måste ha bred kunskap. Vid temadagar kan de jobba direkt med eleverna, säger Niklas Wikström.

I och med detta tilltag blir Karlstad en av de första kommunerna i landet som satsar skattepengar på mångfaldspedagoger.

Enligt Wikström blir världen alltmer globaliserad och tidigare har det inte funnits lika stor kompetens på mångfaldsområdet i skolorna, därav denna satsning på mångfaldsfrågor.

– Den här sortens kompetens behövs i ett samhälle som blir allt mer mångkulturellt. Pedagogerna ska ha kunskap om kulturers historia och om olika kulturer i dag, sedan får förvaltningen peka på exakt vilken kompetens och utbildning de tycker är viktig, säger han.

NWT

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt