lördag 28 maj 2011

Upplagt för strid: Sex feministiska myter

GENUS PI har då och då tagit upp begreppet genus, som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende. Sådana posterna tenderar alltid att locka fram den riktigt mörka sidan hos en del manliga läsare, inte helt olikt den partriarkala härskarsynen som många muslimer står för (slöja, separerade bad, könsapartheid). Men posterna lockar givetvis även fram ultra radikala feminister som anser alla män är djur. Och någonstans i mittfåran finns alla de som vill se jämställdhet, dit PI hör.

Författaren Pär Ström analyserar i boken ”Sex feministiska myter” sex av de vanligaste feministiska teserna och visar att dessa inte stämmer med verkligheten. Ström beskriver sig själv så här:

”Jag brinner för jämställdhet – det är därför jag har skrivit den här boken. Jag är inte feminist (en som bara kämpar för kvinnor), och inte heller maskulist (en som bara kämpar för män). Utan helt enkelt jämställdist.

De sex myterna är enligt Pär Ström:

Myt 1: ”Kön är en social konstruktion”
Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”
Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär”
Myt 4: ”Män slår kvinnor”
Myt 5: ”Kvinnor dubbelarbetar”
Myt 6: ”Kvinnor får sämre sjukvård”

Påståendet att kvinnor dubbelarbetar (medan män underförstått enkelarbetar) är en typisk livskraftig myt. Tidsanvändningsundersökningen från SCB visar att när förvärvsarbete och hemarbete räknas samman arbetar män 19 minuter mer om dagen än kvinnor. Boken tar också upp hur och varför feministiska myter uppstår, växer och sprids.

Boken finns upplagd som PDF och kan läsas här.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt