måndag 15 november 2010

Akut platsbrist hos Migrationsverket

MIGRATIONSCIRKUSEN Sveriges dörrar står fortsatt på vid gavel och massinvandringen gör skäl för sitt namn. Under de senaste månaderna har antalet asylsökande fördubblats vilket orsakat en akut platsbrist hos Migrationsverket. Därför har man nu öppnat upp ett nytt tillfälligt asylboende i Arboga.

Normalt hyr Migrationsverket vanliga lägenheter åt asylsökande som inte har möjlighet att ordna eget boende hos exempelvis släktingar. Nu är det dock kris och Migrationsverket hyr campingar och hotell. I Arboga har nu 100 platser vaskats fram på Karlstensgården.

- Vi har sökt med ljus och lykta. Vi har behövt ta in nära 300 nya platser per vecka under oktober.

Martin Helander, Migrationsverket

SVT

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt