torsdag 18 november 2010

Falska uppgifter vid asylansökan inget större brott enligt HD

MIGRATIONSCIRKUSEN Högsta domstolen har i dag förkunnat domar i fyra fall av brukande av falsk urkund. Fyra irakier har vid respektive asylutredning uppvisat falska identiteter och medborgarskapsbevis.

I tingsrätten, som sedan fastställdes av hovrätten, dömdes männen till en månads fängelse. Ett straff högsta domstolen anser vara alltför hårt och sänker dem till villkorliga domar och 40 dagsböter å 50 kronor.

Domen är prejudicerande i och med att den kommer just från högsta domstolen.

Domstol

Högsta domstolen, mål nr B 179-10, B 1077-10, B 5693-09, B 1401-10

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt