onsdag 10 november 2010

Socialdemokraternas partistyrelse avgår

POLITIK Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin uppmanar alla i partistyrelsen och verkställande utskottet att ställa sina platser till förfogande.

Till Rapport säger Sahlin att valberedningen får titta över alla namn i partiledningen, inklusive hennes eget. Hon har dock inga planer på att avgå.

– Framför allt i dag känner jag ett enormt ansvar för att leda partiet, att leda debatten om förnyelse, och också visa på öppenheten som nu kommer att krävas i både personfrågor, men också i att vara ärliga med i att krisen vi nu är mitt i kräver att vi orkar förändra vår egen politik.

De nuvarande ledamöterna i partistyrelsen och verkställande utskottet ska vid en extrakongress i maj eller juni  nästa år ställa sina platser till förfogande. Den 4 december ska Socialdemokraternas förtroenderåd utse en valberedning som får i uppgift att föreslå nya ledamöter.

Kritiken mot partiledningen har kommit från flera håll. Så sent som i förra veckan skrev Jytte Guteland, ordförande för SSU, i en debattartikel att partistyrelsen skulle avgå. Guteland är glad över beskedet:

– Det är det besked vi har väntat på, det är ett viktigt besked.

TT frågade Sahlin varför det dröjt så länge för det här förslaget att komma:

– Det är sju veckor sedan valförlusten. Är det länge? Vi har dragit igång en kriskommission och vi har fört debatten om den politiska förnyelsen och hur vi ska använda möjligheten till mellankongress och nu finns förslaget hos VU. Jag tycker inte att det är länge.

På frågan hur hon upplever sin ställning som partiledare säger hon:

– Jag känner att jag har stort förtroende att leda partiet och att också ta ansvar för den förändring som nu verkligen behövs, öppenheten att få in nya personer, och det gäller inte bara partiledningen. Runt om i partiet finns sluten och gammal struktur som gör det tufft för människor som har en annan bakgrund än SSU att komma in i vår rörelse. Det är också en viktig del i förnyelsen, säger Sahlin.

SVT
DN
SvD
Aftonbladet
Expressen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt