torsdag 25 november 2010

Europadomstolen häver utvisningsstoppet till Irak

IRAK Europadomstolen häver nu beslutet om att stoppa alla utvisningar till Irak, i stället ska alla ansökningar från irakier åter prövas från fall till fall.

Domstolen skriver i ett brev till den svenska regeringen att de granskat informationen från Sverige och FN:s flyktingorgan UNHCR och beslutat om en återgång till individuellt prövande.

Det var den 22 oktober som domstolen krävde att Sverige skulle stoppa alla utvisningar till Irak i de fall en personlig ansökan kommit in till Europadomstolen. Inget har dock sagts om hur läget i Irak bedöms. För att få reda på det krävs att ett ärende där en irakier ska utvisas prövas.

Hittills har utvisningarna för drygt 200 personer stoppats efter beslut från Europadomstolen, som nu kommer att ompröva fallen. Fram till dess får de stanna i Sverige.

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt