måndag 29 november 2010

PC-spel får märkning tar hänsyn till islams värderingar

ISLAMISKT VANSINNE World Game Expo i Dubai lät Index Holding meddela att man kommer starta upp organisationen Entertainment Software Rating Association, vars uppgift blir att märka spel baserat på hur väl de förhåller sig med muslimska värderingar, enligt tidningen Edge.

Anas Al Madani, chef på Index Holding säger: “We as organisers endorse this initiative which aims at evolving the Islamic values and maintain the conservative aspect within the children and the society in general. We are keen on encouraging game developers and publishers to use the ESRA system, as it enables publishers to understand the nature of the Islamic society and the different aspects that it emphasizes.”

Upphovsmännen bakom hoppas att det ska leda till att utgivarna blir mer medvetna, och får lättare att nå ut i muslimska länder med spel som passar de värderingar man vill sprida.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt