torsdag 11 november 2010

Nordamerikas nordligaste moské öppnad

ISLAM I det lilla kanadensiska samhället Inuvik med 3200 invånare har man en växande muslimsk befolkning på hela 80 personer. Det har föranlett representanter för ”fredens religion” att fatta beslut om att samhället behöver en moské. Byggnaden kommer prefabricerad och har fraktats från staden Winnipeg i ungefär 450 mil. Resan har bland annat skett med hjälp av bogserbåtar.

En betydligt smidigare lösning på hur islam skall erövra det eftertraktade värlsherraväldet har den ”franske” imamen Hassmem Bounachma uppfunnit. Han har nämligen tänkt till i närmast Nobelpristagarklass och konstruerat världens första ihopfällbara ”moské-i-en låda” som den devote muslimen kan ta med sig för att alltid kunna ha tillgång till en bönelokal. Imamen säger att detta är en idealisk lösning för den stressade muslimen som inte alltid har tid att uppsöka en lämplig lokal för att tillbedja sina fantasifigurer.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt