fredag 5 november 2010

Migrationsverket börjar direktavvisa zigenare utan asylskäl

ASYLTURISM Fram till sista september i år har närmare 5 300 personer från Balkan-halvön (främst Kosovo och Serbien) sökt asyl i Sverige, majoriteten av dem zigenare. Trots att i princip samtliga saknar asylskäl och endast söker sig till Sverige av vad man från politiskt korrekt håll kallar ”sociala skäl” så fortsätter massasylturismen att öka och förväntas så göra en bra bit in på nästa år. Hittills har endast 70 asylsökande zigenare fått uppehållstillstånd.

Migrationsverket meddelar dock att man nu använder en möjlighet i utlänningslagen som tillåter att direktavvisa asylsökande som anländer till Sverige och söker asyl på uppenbart ogrundande skäl. Man säger att detta också praktiseras, dock inte i samtliga fall.

Amnesty, som gärna är med och spenderar svenska skattebetalares pengar, anser dock att detta inte är ”rättssäkert” då zigenarna inte kan överklaga avvisningen då man snabbt skickas tillbaka dit man kom från. Diakonen Jan Johansson hos Svenska kyrkan i Linköping är djupt engagerad i flyktingfrågor. Även han är mycket kritisk till Migrationsverkets agerande.

Ibland får jag känslan av att det pågår en inbördes strid i Europa om vem som ska vara sämst. Jag är rädd för att Sverige är med och toppar den listan, säger Jan Johansson.

Vad Johansson anser om de andra listor som Sverige är med och toppar, exempelvis antalet asylsökande, skattetryckslistan, våldtäktsstatistiken, brottsbenägenheten hos invandrare och så vidare, nämner dock inte artikeln.

Samtidigt rapporteras att de asylsökande zigenarna som med stor sannolikhet förhoppningsvis skickas tillbaka nu har börjat ”gå under jorden” vilket på korrekt svenska innebär att man avviker från det anvisade boendet och väljer att befinna sig kvar i landet som illegal invandrare.

Zigenaren Rabi Ramadani har kontakt med flera familjer i Östergötland som valt att leva som illegala invandrare. Han berättar att det lever runt 40 romska familjer gömda bara i Östergötland. I en familj som hävdar att de lever gömda i en källare berättar pappan hur situationen ser ut.

Det är svårt att vara i en källare eftersom det är fuktigt, luktar illa och att vara med ett litet barn där är jättesvårt, men vad ska man göra.

Politiskt Inkorrekt föreslår att familjen överväger alternativet att resa tillbaka till hemlandet istället för att bo i en ”fuktig källare”.

Rabi Ramadani anser också att alla har rätt till mat på bordet, alla har rätt till en egen säng, rena kläder, och menar uppenbarligen att bekostandet av detta skall svenska skattebetalare stå för genom att alla zigenra skall tilldelas uppehållstillstånd..

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt