tisdag 2 november 2010

Pressmeddelanden från SD och SDU

SVERIGEDEMOKRATERNA Partiet inkluderat ungdomsförbundet har idag skickat ut två pressmeddelanden:

"Vi kräver att den svenska regeringen ställer den iranska delegationen till svars"

Den 4 november kommer representanter och parlamentariker från Iran att besöka både riksdagen och utrikesdepartementet. Sverigedemokraterna anser att valet av datum är ytterst olämpligt med tanke på avrättningen av Sakineh Mohammadi Ashtiani som kan komma att ske redan under morgondagen, detta trots omvärldens starka protester.

Kent Ekeroth, riksdagsledamot och internationell sekreterare i Sverigedemokraterna, kommenterar:

- I Iran har det alldeles för länge pågått en islamisering av landet som har drabbat den rika kulturen med mänskliga grundvärderingar, självbestämmande, jämställdhet mellan män och kvinnor, men framförallt har det skadat den nationella identiteten som är unik för det persiska folket. I dagens Iran utsätts kvinnor för kränkningar och nekas grundläggande rättigheter som att leva i ett tryggt och jämställt samhälle. Barn saknar förutsättningar att utvecklas som självständiga individer och förnekas möjligheten att kunna njuta av sin barndom utan att utsättas för övergrepp och kränkningar. Oliktänkande och homosexuella blir i många fall torterade, stenade till döds eller hängda i lyftkranar.

Björn Söder, gruppledare i riksdagen och partisekreterare i Sverigedemokraterna, fortsätter:

- Att ta emot den iranska regimens representanter som har blod på händerna, utan att ställa dem till svars, är ett hån mot demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vi sverigedemokrater kräver därför att regeringen ställer den iranska delegationen till svars för den omänskliga politik de står för och den terror de utsätter oskyldiga människor för. I annat fall kan den svenska regeringens agerande komma att uppfattas som att Sverige ger legitimitet till den iranska regimen och dess agerande.

För mer information:
Pressekretariatet
08 – 500 00 055

CNN
Amnesty – pressmeddelande
SSU

Ungdomsförbundet:

"Vi tar ingen skit" – SDU svartlistar odemokratiska skolor

Mindre än en vecka har gått sedan SDU drog igång sin kampanj "Vi tar ingen skit", som har som syfte att stötta elever som på grund av sina sympatier med Sverigedemokraterna har blivit negativt särbehandlade på sina skolor. Det har strömmat in mejl med tips och berättelser från elever som tvingats utstå grova påhopp och smutskastningskampanjer i form av PK-föreläsningar. Många vill vara anonyma av rädsla för vidare komplikationer i skolan.

Vi har fått in mängder av namn på lärare som uppenbarligen inte har någon som helst koll på vad Sverigedemokraterna står för, alternativt ännu värre: att de vet vad vi står för men ändå väljer att snedvrida sanningen på grund av personliga ideologiska skäl. Vi har valt att kontakta samtliga av dessa lärare och konfrontera dem med de osanningar de "undervisat" om. Det är extremt allvarligt att personer med en sådan auktoritär position inte har förmågan att vara objektiva utan istället spyr ur sig politiskt infekterad "undervisning".

SDU har också fått tips om flertalet skolor som så kraftigt brustit i sin objektivitet att SDU har kontaktat skolorna ifråga och erbjudit sig att komma på skolbesök och berätta för elever och framförallt för lärare om vår egentliga politik. Skolorna som tydligt har tagit avstånd från demokrati (vilket vi fått veta av elever där) och därmed blivit svartlistade av SDU är:

Akademi Båstad Gymnasium
Carlssons Skola (Stockholm)
Polhemsgymnasiet (Göteborg)
Upplands-Brogymnasiet
Östra Reals Gymnasium (Stockholm)

SDU:s William Hahne kommenterar:

- Svartlistningen ser vi som nödvändig för att förändra det odemokratiska förhållningssätt en del skolor har gentemot Sverigedemokraterna. Jag hopppas nu att dessa tar arbetet för en politiskt neutral skolgång på största möjliga allvar och att de tillrättavisar de lärare som ligger bakom denna skymf mot demokratin.

Fortsätt att skicka mejl till vi.tar.ingen.skit@sdu.nu om ni på något sätt har fått utstå negativ särbehandling på era skolor så ska vi erbjuda skolorna ifråga undervisning om demokrati och om Sverigedemokraternas egentliga politik. Stå på er! Vi tar ingen skit!

vi.tar.ingen.skit@sdu.nu

För mer information
William Hahne: Pressekreterare SDU
E-post: william.hahne@sdu.nu
Tel: 08-50 00 04 93

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt