söndag 28 november 2010

Klåfingriga bulgarer blev utvisade för häleri

HÄLERIBROTT Sex av de sju bulgarerna har befunnit sig flera år i Sverige. Här har man begått olika brott. Nu hann rättvisan ifatt gänget igen vilket renderar dem utvisning. Det handlar om organiserade stölder av rent nickel. Enligt en av dem hade man fått i uppdrag av en serb att hämta stora mängder s k nickelbriketter. För uppdraget skulle man få femtusen per man. Männen greps vid olika tillfällen i april där man fyllt skåpbilar med stöldgodset.

Nickelbriketterna har inget värde för privatpersoner utan importeras från Ryssland via Finland till stålverken och dess produktion. Priset på nickel har som högst legat på 50 000 dollar per ton i maj 2008 och som lägst på 10 000 dollar per ton efter finanskrisen. Det senaste året har priset varit 19 000 dollar per ton +/- 1 000 dollar vilket är enligt tingsrättens beräkningar 130-150 kr/kg.

Värdet på det stulna godset i detta fallet kan med god marginal antas uppgå till mellan 280 000 kr till 300 000 kr. Godset försvann från Scana Steel Bjorneborg, Kristinehamns kommun, under tiden augusti 2009 – april 2010. Metallrör, värt omkring 2500 kronor, försvann från Sandvik AB, Sandvikens kommun, under tiden januari 2010 – juni 2010.

Skaraborgs tingsrätt dömde

Aleksi Aleksiev, Filip Dimitrov, Georgi Georgiew, Aleksandar Ignatov, Asen Sharbanov,Yordan Stoyanov, Lyubomir Yordanov för häleri till mellan 6-10 månaders fängelse. David Dimitrov fick villkorligt. Samtliga är medborgare i Bulgarien och är födda på 60-70-80-talet. Åklagaren kunde inte bevisa att de även stulit godset (grov stöld) varför det stannade vid åtalspunkten grovt häleri. Men tingsrätten ansåg inte att det rörde sig om grovt brott.

Asen Sharbanov åtalades även för grov stöld av kopparlina, koppartråd och diverse verktyg till ett värde av ca 190 000 kronor,

Aleksandar Ignatov döms även för falsk tillvitelse på grund av stulet ID-kort.

Utvisningsfrågan

Alla utom David Dimitrov utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2015-07-27.

Migrationsverket har uppgivit att samtliga ej sökt uppehållstillstånd eller finns registerade i Sverige.

David Dimitrov ar ostraffad i hemlandet och i Sverige. Han har endast vistats i Sverige några veckor innan händelsen. Han är enligt egen uppgift ridinstruktör och har tidigare arbetat i Spanien. Det finns inget som tyder på att David Dimitrov skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i Sverige. Utvisningsyrkandet ska därför ogillas.

Asen Sharbanov, Georgi Georgiew, Lyubomir Yordanov, Yordan Stoyanov och Aleksi Aleksiev har samtliga uppgett att de saknar fast arbete. De försörjer sig genom tillfälliga arbeten och samlar burkar och flaskor samt avser att plocka bär. Flera av dem har varit i Sverige i perioder flera år i rad. Det ar oklart hur de bor och flera av dem medför fru och barn. Mot bakgrund av att ingen av de tilltalade har någon anknytning till Sverige, att de tidigare gjort sig skyldiga till förmögenhetsbrott i Sverige eller i hemlandet samt att det är osäkert hur de försörjer sig anser tingsrätten att det kan antas att de kan komma att göra sig skyldiga till fortsatt brottslighet här i landet. Därför ska de utvisas.

Överklagan

Göta hovrätt tyckte annorlunda gällande utvisningen för Asen Sharbanov och Lyubomir Yordanov och sänkte utvisningstiden till 2013-07-27.

Kriminellt CV

Aleksi Aleksiev förekommer tidigare under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 7 augusti 2007 av Östersunds tingsrätt for snatteri och våld mot tjänsteman till fängelse i en månad. Han är ostraffad i Bulgarien.

Aleksandar Ignatov förekommer tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret (under namnet Yosifov Ventsesla). Han dömdes den 4 maj 2010 av Örebro tingsrätt för stöld och olovlig körning till fängelse i två månader. Tingsratten beslutade även att utvisa honom ur riket och han forbjöds att återvända hit före den 4 maj 2015. Han avtjänade del av straffet och återvände sedan till hemlandet. Då han häktades började han avtjäna resterande del och blev villkorligt frigiven den 13 juni 2010 med en återstående strafftid av 20 dagar. Han dömdes även den 13 januari 2010 av Örebro tingsratt for snatteri till dagsböter. Dessförinnan dömdes han den 10 december 2009 av Eksjö tingsrätt for stöld till villkorlig dom. Aleksandar Ignatov ar dömd i Bulgarien för stöld.

David Dimitrov ar tidigare ostraffad.

Filip Dimitrov förekommer tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 4 maj 2010 av Örebro tingsrätt for stöld och olovlig körning till fängelse i två månader. Tingsratten beslutade även att utvisa Filip Dimitrov ur riket och han förbjöds att återvända hit före den 4 maj 2015. Filip Dimitrov avtjänade del av straffet och återvände sedan till hemlandet. Då han häktades avtjänade han resterande del och blev villkorligt frigiven den 13 juni 2010 med en återstående strafftid av 20 dagar. Han dömdes även den 13 januari 2010 av Örebro tingsratt för snatteri till dagsböter. Dessforinnan dömdes han den 10 december 2009 av Eksjä tingsrätt for stöld till villkorlig dom. Filip Dimitrov förekommer i bulgariskt belastningsregister for stöld i fyra fall.

Georgi Georgiew förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Han förekommer i bulgariskt register dömd for förberedelse till stöld i två fall.

Asen Sharbanov förekommer tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret för trafikföreelser. Asen Sharbanov förekomrner i bulgariskt register dömd för skadegörelse samt stöld.

Yordan Stoyanov förekommer tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret avseende traflkforseelser. Yordan Stoyanov förekommer i bulgariskt polisregister dömd for olovlig körning i flera fall samt stöld.

Lyubornir Yordanov forekommer tidigare under åtta avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 29 april 2010 av Östersunds tingsratt for häleri vid två tillfällen till fängelse i en månad. Dessförinnan dömdes han den 10 december 2009 av Eksjö tingsrätt for stöld till villkorlig dom.

Domstol

Skaraborgs tingsrätt, B 2464-10
Göta hovrätt, B 2317-10

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt