söndag 7 november 2010

Ytterligare positiv särbehandling av invandrare

LYXBIDRAG Sverigedemokraterna har kritiserat den positiva särbehandling av invandrare som Alliansregerings instegsjobb innebär. Principen är den att en invandrare med uppehållstillstånd kan få anställning hos ett företag och staten går in och betalar 75 procent av hela lönekostnaden för detta. Reformen omfattar dock inte arbetslösa svenskar, oavsett hur länge de befunnit sig utanför arbetsmarknaden.

Satsningen på instegsjobb, som beräknades kosta skattebetalarna 400 miljoner kronor fram till 2010, visade sig dock bli ett fiasko. Trots de ytterst generösa bidragen visade arbetsgivare ett ytterst ljumt intresse för att anställa personal med både bristande arbetskompetens såväl som språklig dito. Men istället för att avsluta hela projektet med diskrimineringen av arbetslösa svenskar så beslöt regeringen att istället förlänga det kostsamma experimentet från 18 till 24 månader.

Från 1 december är det då dags för ytterligare en bidragskarusell att starta upp för att få de arbetsovilliga ”flyktingarna” i egen försörjning. Då träder den nya reformen för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Regeringen Reinfeldt kallar denna nya bidragskarusell för ”den största förändringen av integrationspolitiken på flera decennier”.

Regeringen siktar på att se till att just invandrare ska hitta de lediga jobben med hjälp av en ny speciell "etableringslots" som ska lotsa invandrarna till arbete.  Detta trots att arbetslösheten nu ligger på 8,2% i landet. Den nya etableringsersättningen som den enskilda invandraren erhåller kommer ligga på 6.673:- per månad. Som jämförelse erhåller en ensamstående svensk som idag får försörjningsstöd cirka 3.680:- utöver hyra per månad. Personen är tvungen att vara inskriven på arbetsförmedlingen och genomgå de program som hänvisas för att inte förlora bidraget. Tjänar personen något minskar försörjningsstödet med lika mycket.

Denna nya etableringsersättning som invandraren får påverkas ej heller av inkomster som invandraren eller dennes partner erhåller. Med andra ord kommer de kunna tjäna hur stora summor som helst utan att riskera en sänkning av bidraget. Förutom etableringsbidraget så finns även det ovan nämnda  instegsjobbet kvar. Så från och med 1 december kommer nyanlända flyktingar att ha en garantiinkomst på 6.673:- och vid anställning få 75 procent av sin lön betald av staten. Reformen gäller naturligtvis inte arbetslösa svenskar…

Regeringens information
Fria Tider

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt