fredag 19 november 2010

Grundlagsändringen debattartikel av SD

GRUNDLAGSÄNDRINGEN Den 24 november väntas en rad grundlagsförändringar klubbas igenom av samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Bland annat skrivs EU-medlemskapet och det mångkulturella samhället in. Som reaktion på detta har SD med Kent Ekeroth i spetsen startat ett upprop och namninsamling mot ändringen, som i skrivande stund samlat in en bra bit över 7 000 namnunderskrifter. I dag publicerar Ekeroth och Jimmie Åkesson en debattartikel i ämnet.

Den grundlagsförändring som riksdagen den 2 juni i år enhälligt röstade för i en första omgång, och som kan komma att klubbas igenom den 24 november, innefattar punkter som försvagar det svenska medborgarskapet, grundlagsbefäster mångkulturalismen samt innebär krav på att grundlagen åter måste ändras i det fall Sveriges vill träda ur den europeiska unionen. För oss och våra partikamrater är alla dessa förändringar ytterst beklagansvärda eftersom de försvagar svenskarnas status och rätt till självbestämmande.

Vi kan ha viss förståelse för att inget av de andra sju riksdagspartierna opponerar sig mot cementeringen av mångkulturalismen eller urholkningen av det svenska medborgarskapet, Sverige- demokraterna är ju faktiskt det enda parti som står i opposition i de frågorna. Det som oroar och förvånar oss är att det är så tyst bland Sveriges EU-kritiker. Varför råder närmast total tystnad om att Sveriges konstitution ändras för att befästa EU-medlemskapet?

Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen. I en undersökning från 2010, som Sieps gjort i samarbete med SOM-institutet, framgår att en mycket knapp majoritet av befolkningen (51 procent) anser att EU-medlemskapet är något positivt. På partinivå så finns naturligtvis skillnader, med stora grupper EU-kritiker inom flera partier, inte minst bland de rödgröna där Vänsterpartister utgör de största kritikerna.

[...]

Låt oss ta en närmare titt på vad grundlagsändringarna innebär:

• EU-medlemskapet grundlagsbefästs. Med den föreslagna nya svenska grundlagen försvåras ett utträde markant för Sveriges del, även i händelse av att en bred majoritet skulle önska lämna EU. Det tycker vi är olyckligt. För den enskilde svenske medborgaren innebär detta ytterligare inskränkningar i dennes möjligheter att bestämma över sig själv och sitt eget land.

• Det svenska medborgarskapet urholkas. De föreslagna förändringarna innebär en kraftigt försvagad status för medborgarskapet. Kravet på att statsråd måste ha varit svenska medborgare i tio år tas bort, och medborgarskaps-kravet vad gäller statliga anställningar försvinner, förutom för en handfull militära och juridiska ämbeten. Det föreslås även att ordet "medborgare" byts ut till "var och en". Detta innebär att det blir fritt fram för utländska medborgare att inneha viktiga och samhällsbärande positioner i det svenska samhället samt att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare i grundlagen.

• Det mångkulturalistiska synsättet cementeras. Skrivningarna skärps för kulturella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv då dessa i det nya förslaget ska främjas, istället för bör främjas, en begreppsförändring som inom juridiken innebär en väsentlig skillnad.

[...]

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt