torsdag 25 november 2010

Omöjligt att mäta invandringskostnader

KRISTIANSTAD En motion som avser redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av invandrings- och flyktingmottagandet i kommunen väcker känslor och debatt. En folkpartist säger nu att det är omöjligt att räkna på invandringens kostnader.

Efter att integrations- och arbetsmarknadsnämnden diskuterat motionen säger Radovan Javurek (FP), ordförande i nämnden, att det inte går att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av invandrings- och flyktingmottagandet i Kristianstad. Nämnden har tidigare yttrat sig om motionen och då påpekat att man i så fall inte bara borde ta med enbart  kostnaderna för dessa grupper utan även intäkterna de genererar. Javurek är dock fortfarande tveksam till ett sådant försök efter en återremiss från kommunstyrelsen.

– Från när ska man räkna? Vilket år? Vilka ska ingå? Finländare? Norrmän? Och när invandraren blir pensionär, är det då en invandrarutgift eller en pensionsutgift? frågar han sig. Du hamnar i oerhörda svårigheter när du ska försöka mäta kostnader och intäkter för invandringen.

Javurek använder sig själv som exempel. Han är ursprungligen från Tjeckien och kom till Sverige som kvotflykting 1985. Efter ett år på SFI utbildade han sig till undersköterska och nu är det inte långt kvar tills han uppmärksammas som en av de som varit anställda i Kristianstads kommun i 25 år.

– Jag är alltså oerhört billig i drift. Jag jobbar och betalar skatt, och samhället har inte haft några som helst kostnader för min grundskole- och gymnasie-utbildning.

Sedan är människan inte plus och minus, för Guds skull. När började vi räkna ekonomiskt på oss människor?

Motionen går nu tillbaka till kommunstyrelsen.

Kristianstadsbladet

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt