söndag 10 oktober 2010

Fortsatt särställning för kristendomen i skolan

RELIGIONSUNDERVISNING Ett av de första besluten av den nytillträdda regeringen med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen blir att bibehålla särställningen för kristendomen i grundskolans religionsundervisning, vilket går stick i stäv med vad Skolverket vill.

Dagens kursplan för religionskunskapen är enligt lärarna otydlig och elevernas kunskapsresultat har försämrats. Förra året fick Skolverket i uppdrag att ta fram nya kursplaner i samtliga ämnen och resultatet, vad grundskoleeleverna ska lära sig på religionsundervisningen, vållade en het debatt i våras. Texter om kristendomens betydelse hade tagits bort och världsreligionerna jämställdes, något som fick hundratals människor att reagera och protestera.

Även Björklund var inte nöjd. Skolverket justerade då förslaget men kritiken kvarstår:

– Skolverkets uppfattning är fortfarande att alla de fem stora världsreligionerna ska behandlas lika, och därför kör regeringen nu över myndigheten.

Den nya kursplanen i religionskunskap, som klubbades igenom av den nya regeringen i torsdags, införs hösten 2011. På måndag presenteras den av Björklund på en presskonferens. SvD som redan nu läst dokumentet skriver att förslaget skrivits om på en rad punkter, kristendomens betydelse lyfts fram och syftet med undervisningen ska vara att ”ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”.

Jan Björklund:

– Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen.

Det handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, utan det här beror på det enorma inflytande som just kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen.

På lågstadiet berättar man i december för barnen varför vi firar jul, alla traditioner kring det och hur det gick till i Betlehem. Vid påsk gör man samma sak. Att vi skulle ägna samma uppmärksamhet åt de buddhistiska helgerna, det är inte möjligt.

Föga förvånande kommer kritik från vänstern och Lars Ohly, som säger sig gilla Skolverkets ursprungliga förslag till ny kursplan och anser att Björklunds resonemang ”haltar” i dagens sekulära samhälle:

– Det är klart att många känner sig främmande inför det, både många av oss som inte har någon religiös övertygelse alls, men också naturligtvis de som bekänner sig till en annan tro än den som den här regeringen vill framhäva.

Ramadan är en jättehögtid i Sverige.

Föga förvånande är också Aftonbladets tolkning av det hela:

Jesus är viktigare än Allah. Och Jan Björklund är den som bestämmer. Därför blir det mycket kristendom för eleverna i skolan.

SvD
DN
Aftonbladet
Expressen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt