fredag 22 oktober 2010

Pensionsmyndigheten trixar med siffrorna

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖDET Pensionsmyndigheten säger sig på sin hemsida vilja slå hål på myter om äldreförsörjningsstödet. Då en uppmärksam läsare tittade närmare på hur det hela verkligen förhöll sig visade det sig att hela sanningen inte redovisas.

Myten, enligt Pensionsmyndigheten, är att äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen:

Garantipension till ensamstående är 7.526 kr per månad och sedan kan bostadstillägg på maximalt 6200 kr månad beviljas (om hyran är så hög). Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå med 4.786 kr per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 200 kr (om hyran är så hög). Garantipensionen är inte inkomstprövad. Däremot beror äldreförsörjningsstödets storlek på pensionärens inkomster.

Dock inte ett ord om att dessa pengar är skattefria.

Man jämför 7 526 kronor brutto med 4 786 kronor netto. Sen tillkommer ersättning för ”skälig bostadskostnad” upp till 6 200 kronor. Och då detta inte räknas inte som inkomst blir hemhjälp, vars kostnad annars beräknas utifrån inkomst, gratis.

Vår läsare kontaktade Pensionsmyndigheten och påpekade detta. Som svar fanns inte mycket att ge, bara att de höll med om att jämförelsen var felaktig.

Pensionsmyndigheten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt