fredag 22 oktober 2010

Statsbidrag till etniska organisationer endast för icke-svenskar

SEGREGATIONSPOLITIK Ungdomsstyrelsen ger årligen åtskilliga miljoner i bidrag till etniska organisationer vars verksamhet ska främja språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Den enda etniska grupp i Sverige som inte får ansöka om bidraget är svenskar. För att en organisation ska vara en etnisk organisation måste en majoritet av medlemmarna ha utländsk bakgrund.

Från Ungdomsstyrelsens faktablad om bidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

Förutom kravet på att en etnisk organisation inte får vara svensk ska organisationen ha lokalföreningar eller verksamhet i flera län och ha minst 1 000 medlemmar. Verksamheten ska ha funnits i minst två år. Nyare eller mindre organisationer kan få etableringsbidrag för att uppnå dessa mål. För att söka etableringsbidrag krävs bara 200 medlemmar och tre lokalföreningar.

Ungdomsstyrelsen redovisar ett 50-tal organisationer bildade på etnisk grund som fått statsbidrag 2010. De organisationer som beviljats mest bidrag är:

  • Syrianska Riksförbundet 860 547 kr
  • Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 734 857 kr
  • Irakiska Riksförbundet i Sverige 720 705 kr
  • Turkiska Riksförbundet 672 257 kr
  • Serbiska Riksförbundet 633 655 kr

Statsbidrag till etniska organisationer för verksamhetsåret 2010

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt