lördag 30 oktober 2010

Uteslutning av sverigedemokrater bör prövas juridiskt


 Powered by Max Banner Ads 

DEMOKRATUR Politiskt Inkorrekt har tidigare berättat om hur den aktiva sverigedemokraten Jerry Nilsson i skånska Perstorp uteslutits ur Transportarbetarförbundet endast på grund av sitt politiska engagemang. Jerry kommenterade själv händelsen så här ”Jag förstår inte hur vårt demokratiska samhälle blev så här, gör du inte som vi säger så fryser vi er ute! Detta kommer ej att ändra min åsikt eller att jag skulle hoppa av Sverigedemokraterna.”

Denna uteslutning, som inte är den enda som inträffat, föranledde bland annat juristen Mårten Schultz att skriva ett debattinlägg i Aftonbladet. Han kritiserade då Anna-Karin Eklund från Vårdförbundet som sagt att sverigedemokrater "inte kan dela fackförbundets värdegrund". Sverigedemokrater får söka sig till andra fackförbund , menade hon.

I debattartikeln kritiserade Schultz detta.

Men facket är inte som vilka klubbar som helst. Vårdfacket är inte som medlemslistan för nattklubben F12 eller en fan-klubb för Twilight-filmerna. Fackförbunden har nämligen genom arbetsrättens regelverk kommit att tilldelas en makt som inte föreningar i övrigt har.

När den offentliga makten tilldelas icke-offentliga institutioner, som fackföreningar, är det rimligt att staten också ställer upp som krav att makten utövas med samma respekt för grundläggande friheter och rättigheter som när det är staten själv som utövar makten.

En annan som reagerade starkt på detta är en av Politiskt Inkorrekts absoluta favoritskribenter och politiska debattörer, Mats Dagerlind på Demofon. Han skrev ett långt inlägg på sin blogg som senare kortades ner och omarbetades för att skickas till Transportarbetarförbundets tidning där den tämligen förvånansvärt publicerades på sidan 3. Dagerlind anser att Transports (och även andras facks) uteslutningar av sverigedemokratiska politiker bör prövas juridiskt, och han har mycket bra på fötterna när han hävdar detta.

Sverigedemokraterna är ett lagligt och demokratiskt politiskt parti, invalt i Sveriges riksdag och i 245 av landets 290 kommuner. Svensk lagstiftning, internationella konventionsåtaganden och demokratiska principer anbefaller att sverigedemokraterna behandlas på samma sätt som övriga partier. Det inbegriper rimligen också likabehandling beträffande medlemskap i facket.

Sverigedemokraterna står, i motsats till andra partier vars företrädare inte blivit föremål för uteslutning, bakom den svenska modellen med starka fackföreningar och har tagit ställning mot lönedumpning i spåren av oreglerad arbetskraftsinvandring och EU:s utstationeringsdirektiv.

Transports uteslutning av Jerry Nilsson kan utgöra såväl lag- och konventionsbrott som politisk förföljelse. Detta bör prövas i tillämpliga juridiska instanser, inklusive Europadomstolen respektive av Amnesty International.

Vem kan imorgon råka ut för det som idag drabbar sverigedemokrater? Vilka fler samhällsaktörer kommer att ta efter fackets exempel? Riskerar du som politisk dissident i Sverige i framtiden att kastas ut ur lägenheten, sägas upp från jobbet? Transport anträder med sitt agerande ett sluttande plan som kan utvecklas till rena rutschkanan ned i vad som är det demokratiska samhällets motsvarighet till helvetet.

Transports förbundsordförande Lars Lindgren svarar på Dagerlinds artikel med ett svamligt, ordrikt och floskelfyllt bludder, men undviker att svara på väsentliga delar i artikeln. På detta har Mats Dagerlind skrivit en replik på sin blogg som på ett mycket tydligt sätt vederlägger Lindgrens politiskt korrekta tirader.

PI rekommenderar läsning, förhoppningsvis kan det i förlängningen bli en ordentlig debatt om hur maktfullkomliga fackföreningar definitvt inte lever som de lär.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt