onsdag 27 oktober 2010

Mobbningen fortsätter ingen Nobelfest för SD

SD-HATET Mobbningen mot Sverigedemokraterna fortsätter. Nu står det klart att samtliga riksdagens partiledare, utom SD och Jimmie Åkesson, är inbjudna till årets Nobelfest. Som skäl för uteslutningen hänvisar man till en passus i Alfred Nobels testamente.

Jimmie Åkesson har tidigare tagit för givet att även han skulle bjudas in, då vi i alla fall till synes lever i en demokrati med vissa spelregler. Det är Nobelstiftelsens vd Michael Sohlman som hänvisar till Nobels testamente:

– Läser man Alfred Nobels testamente framgår det mycket tydligt att ingen hänsyn får tas till nationell tillhörighet. SD:s värderingar står i direkt strid med detta.

Beslutet togs av en helt enig styrelse. Vi är en privat stiftelse och bestämmer själva vilka vi vill ska få komma på festen och då får inte han komma.

Ordalydelsen i testamentet som Sohlman hänvisar till är:

Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Hur det kan stå i strid med Sverigedemokraternas värderingar utvecklas inte närmare av Michael Sohlman. Jimmie Åkeson kommenterar det inträffade i SR:s P4 Extra runt klockan 14.10. Han kommenterar det hela i Aftonbladet:

– Jag tycker att det är väldigt kontroversiellt att göra ett så tydligt ställningstagande och referera till Alfred Nobel. Detta verkar vara ett politiskt beslut och vad jag förstår är väl han Michael Sohlman politiker.

Jag har väl inga speciella känslor men det är klart att att jag tycker att det är tråkigt, de senaste åren har ju alla partiledare blivit inbjudna. Det handlar ju också om landets kanske mest eftertraktade biljetter. Men jag överlever ändå.

Aftonbladet

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt