fredag 22 oktober 2010

Myten om det demografiska gapet

DEMOGRAFI En av PI:s favoriter, Jan Kallberg, producerar klarsynta och träffsäkra alster i en strid ström varav några finns återgivna här på PI. I dag gör han ett inlägg i debatten kring det demografiska gapet som det hela tiden varnas för men aldrig tycks komma.

[...]

1) 40-talets stora årskullar blir nu pensionärer – fortfarande har vi idag runt 15 % arbetslöshet om man räknar in undersysselsatta, åtgärder, de som hankar sig fram men inte är registerade som arbetslösa, etc. (Lägg till svart sektor, av arbetsmarknadsskäl förtidspensionerade, okvalificerad invandring så hamnar vi slutligen runt 25 % av teoretiskt arbetsför befolkning framgent).

2) Det finns inga tecken i skyn alls att de kommer att råda brist på okvalificerad arbetskraft utan snarare tvärtom – överskottet som inte ges sysselsättning ökar. Sverige har ingen ny arbetsintensiv industri på gång som skall bli värdsledande – och som inte ställer så stora kraft på kvalificerat arbete. Dessa arbeten är redan flyttade till Kina, indien och Sydöstasien sedan 10 år tillbaka – senast. Jobb som inte kräver utbildning och språkkunskaper – rent manuellt monotont arbete – finns snart inte i Sverige eftersom lönen för detta internationellt är från ett femma i timmen till sju kronor i timmen. Dessa arbeten kommer aldrig att finnas i Sverige med dagens löneläge.

3) De behov som finns är inte som man trodde på 1980-talet vårdbiträden utan kvalificerade industriarbetare som är mer ingenjörer än arbetare – men det kräver att man har en relevant kvalificerad utbildning och kan språket.

4) Produktivitetsökningen i offentlig och privat sektor – idag kan faktiskt färre göra betydligt mer än på 1980-talet – så det demografiska gapet fungerar inte ens i tanken

5) Detta kopplar till 4) men jag vill poäntera det: Internet, datorer och IT. På 1980-talet hade varje kommun med självakting 1 – 3 resebyråer med 5 anställda. Det fanns kanske med storstäder 700 resebyråer i Sverige. Det var 3 500 arbetstillfällen som idag sköts av kanske 100 personer i Sverige varav de flesta med Internet. Jag tog bara ett exempel. Ett yrke som försvunnit till 90-95 %. Försäkringsombud är ett annat yrke som försvunnit med Internet. Säkert ett par tusen jobb. Och då tar jag bara ytterst perifera jobb som exempel för att visa att genom hela samhället har datorer, IT och Interet inlett en process där kanske bara 50 % av den arbetsföra befolkningen verkligen behövs.

6) Vården som brukar ses i Sverige som ett ”slush account” för framtida arbetslöshet har inte ökat antalet anställda de senaste tio åren – utan minskat. Antalet sjukhussängar har skurits ned med minst en tredje del. Så_TROTS_ökande vårdbehov och mer människor behövs inte fler anställda i vården.

7) Antalet pensionärer ökar men de har inte samma ohälsa som när man tog fram tog men det ”demografiska gapet”. Dagens 80 åringar är vida mer hälsosamma än de som var 80 år för 20 år sedan. Folk är friskare längre upp i åren – det ”demografiska gapet” bygger att äldre som är ett visst antal levnadsår gamla är lika sjuk som den som var lika gammal säg 1988. Idag är det inte så – de är friskare. Det blev ingen superexplosion av vårdbehov.

[...]

Det demografiska gapet fungerar inte som samhällsstyrning längre. Det är obsolet. Det finns inget stort behov av okvalificerad och semikvalificerad arbetskraft varken nu eller i framtiden. Det demografiska gapet med att för få föds i Sverige är nonsens.

Jan Kallberg

PrintFriendly Share
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt