fredag 22 oktober 2010

Moderater kopierar SD-politik

BOTKYRKA I ett svar på ett departementsförslag om flyktingar lyckades Moderaterna i Botkyrka, en mångkulturell kommun i södra Stockholm, med konststycket att formulera sig näst intill identiskt med en text i Sverigedemokraternas principprogram och sedan försöka bortförklara det hela med att det var en tillfällighet.

Kommunstyrelsen i Botkyrka svarade i veckan på ett departementsförslag som gick ut på att även invandrare som inte är flyktingar ska få rätt till att gå en introduktion till det svenska samhället då de kommer ut till kommunerna. Moderaterna valde att skriva ett eget svar, i vilket ett stycke återfinns som är väldigt likt SD:s principprogram.

Katarina Berggren (S), kommunalråd i Botkyrka, fick dåndimpen när hon såg det:

– Det jag läser i Moderaternas yttrande gör mig väldigt bekymrad. Det här mönstret finns i Europa, att konservativa partier valt att använda samma språkbruk som främlingsfientliga partier.

Moderaternas ”starke man” i Botkyrka, Jimmy Baker, får även han moralpanik när DN konfronterar honom med uppgifterna och säger att det är en av de tre moderaterna i kommunfullmäktige som står bakom texten, som de övriga sedan godkänt.

– Det där var inte bra. Hade vi vetat att Sverigedemokraterna skrivit så där så hade vi uttryckt oss annorlunda, vi vill inte bli förknippade med dem. Det är absolut en tillfällighet. Vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget.

Baker beklagar det inträffade, i synnerhet då han påstår sig vara den politiker i Botkyrka som tagit starkast ställning mot Sverigedemokraterna och anser det vara ”extremt tråkigt” att de kommit in i fullmäktige, och proklamerar samtidigt – i god demokratisk anda – att de inte kommer att samarbeta med dem.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt