torsdag 21 oktober 2010

Juholt vek sig för partipiskan

AFGHANISTAN Debatten om svenska soldaters närvaro i Afghanistan har återigen blossat upp efter de tragiska dödsfallen som svenska soldater på senare tid drabbats av efter överfall och bombningar. Regeringen Reinfeldt vidhåller att svensk trupp i Afghanistan skall stanna kvar, men oppositionella röster däremot höjs allt oftare, bland annat från Sverigedemokraterna. Partiets principiella hållning står fast: Den militära insatsen i Afghanistan ska avvecklas och den humanitära insatsen och biståndet utvecklas.

I riksdagens försvarsutskott sade dock dess ordförande Håkan Juholt att han inte utesluter att fler soldater istället bör skickas till det islamistiska talibanträsket Afghanistan, och passade samtidigt på att indikera att en bred lösning i form av samarbete över blockgränserna kunde vara aktuellt. I detta samarbete menade Juholt att även Sverigedemokraterna bör deltaga.

Det dröjde dock inte många timmar efter att artikeln i Expressen publicerats förrän Juholt i ett inlägg på Politikerbloggen gjorde helt om och istället skrev:

Jag har därför, tillsammans med andra företrädare för vårt parti, gjort mig till förespråkare för en bred parlamentarisk uppslutning kring ISAF-beslutet. Tyvärr har det tolkats som att jag därmed öppnat upp för samarbete med Sverigedemokraterna (Expressen 20.10 " SD bjuds in till samarbete"). Det är helt felaktigt.

Samarbete om en överenskommelse är enligt mitt förmenande lämpligt och möjligt bara mellan demokratiska partier, vilket utesluter Sverigedemokraterna.

På bloggen MOB står att läsa, angående Juholts uttalande om ett SD-deltagande i det breda samarbetet:

Uppenbarligen sket han därmed i det blå (röda?) skåpet, och i sann socialistisk anda tvingade(?) man Juholt att idka självkritik och signera en debattartikel på Politikerbloggen med vad han egentligen skall tycka.

Håkan Juholt lider uppenbarligen, precis som en förkrossande majoritet av socialdemokrater och annat vänsterfolk, av svåra brister i sitt kunnande om vad demokrati egentligen är och innebär.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt