tisdag 19 oktober 2010

Så många brott begår invandrare dåtida Aftonbladet

INVANDRARBROTTSLIGHET ”Invandrare begår fler brott än svenskar, jämfört med sin andel av befolkningen. Av 100 anmälda brott står invandrarna för 16 trots att de bara utgör 10 procent av befolkningen. Det finns få studier om invandrares brottslighet. Men de som finns pekar i samma riktning. Invandrarna är överrepresenterade i samtliga brottskategorier.” Detta stod att läsa i en artikel av Aftonbladet den 13 mars år 2000.

Vidare skrev man:

Ju grövre brott, desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare, visade exempelvis den senaste större undersökningen från Brottsförebyggande rådet 1996, som bygger på data från 1985–1989. Det brott där invandrare är mest överrepresenterade är våldtäkt:

9 invandrare av 10 000 jämfört med 2 svenskar av 10 000 registreras för våldtäkt. Överrepresentationen är därmed 4,5 gånger. För samtliga anmälda brott är invandrare dubbelt överrepresenterade. Det finns även skillnader mellan olika invandrargrupper. För våldtäkt under perioden 1985–1989 är överrepresentationen störst för medborgare från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisen. Följt av Italien och Irak. De som registrerats för minst andel brott var personer från asiatiska länder som Korea, Japan, Kina och Vietnam. Med invandrare avses här personer födda i annat land, folkbokförda i Sverige. Totalt sett stod de för 16 procent av alla anmälda brott 1985–1989. Deras andel av befolkningen uppgick då till 9 procent. Även barn till invandrare är överrepresenterade men i mindre utsträckning än föräldragenerationen. De stod för 13 procent av de anmälda brotten under den undersökta femårsperioden och utgjorde 9 procent av befolkningen.

PDF

Läs hela artikeln

Invandrarbrotttslighet 1980-talet pdf

PrintFriendly Share
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt