onsdag 6 oktober 2010

Rumäner tvingade förståndshandikappad att tigga åt dem

MÄNNISKOHANDEL Ett rumänskt par, Bujor Dumitru och Adriana Dumitru, tvingade en förståndshandikappad och invalidiserad man att tigga åt dem under en resa i Europa under fyra månader som slutligen tog dem till Skärholmen centrum i Stockholm. Nu har de fått skärpt straff av Svea hovrätt. Brottet kan inte bedömas som mindre grovt, slår hovrätten fast. Hovrätten konstaterar inledningsvis att mannen utan tvekan har befunnit sig i en utsatt situation dels genom det fysiska och psykiska handikapp som han lider av, dels då han saknat försörjning, bostad och familj i Rumänien.

Paret träffade mannen i en rumänsk by kring påskhelgen 2009, och de lät honom bo hos dem. Paret ordnade sedan pass åt mannen och tog med honom till Wien och att de därifrån via Tyskland tog sig till Danmark och slutligen Skärholmens centrum i Sverige. Mannen har berättat att Bujor Dumitru och Adriana Dumitru redan när de träffades första gången ville att han skulle följa med dem och "producera" pengar, dvs. tigga pengar åt dem. Bujor Dumitru och Adriana Dumitru har förnekat att de tagit hand om mannen i syfte att utnyttja honom för tiggeri.

Svea hovrätt dömde

  • Bujor Dumitru, född 1961 och medborgare i Rumänien, för människohandel till fängelse 3 år.
  • Adriana Dumitru, född 1965 och medborgare i Rumänien, för människohandel till fängelse 3 år.

Paret utvisas sedan i 8 år. De ska även betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.

Resonemang

Det människohandelsbrott som Bujor Dumitru och Adriana Dumitru har gjort sig skyldiga till är så allvarligt att de inte bör få stanna i Sverige. Bujor Dumitru och Adriana Dumitru ska därför utvisas ur Sverige, trots att de är EU-medborgare. Hovrätten finner inte skäl att frångå tingsrättens bedömning ifråga om återreseförbudets längd.

Eftersom Bujor Dumitru och Adriana Dumitru saknar all anknytning till Sverige kan en utvisning inte anses medföra men av sådant slag som ska beaktas vid straffmätningen (jfr bl.a. NJA 2001 s. 500). Då de är medborgare i ett land inom Europeiska unionen blir de inte heller föremål för registrering på den s.k. spärrlistan enligt Schengenavtalet (art. 1 och 96 i Schengenkonventionen). Skäl att bestämma fängelsestraffet under straffvärdet saknas. Tingsrättens dom ska således ändras på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till tre år.

Domstol

Södertörns tingsrätt, B 11224-09
Svea hovrätt, B 6263-10

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt