onsdag 13 oktober 2010

SDU inleder officiellt samarbete med Dansk folkepartis ungdomsförbund

SAMARBETE Sverigedemokratisk Ungdom inleder officiellt samarbete med Dansk folkepartis ungdomsförbund och lanserar inför första sessionen med Ungdomens Nordiska råd ett gemensamt politiskt manifest.

William Petzäll, vice ordförande SDU, kommenterar:

– Kontakten mellan DFU och SDU har varit god under senare år och det är för oss väldigt glädjande att vi nu inleder officiellt samarbete för att lyfta fram och skapa opinion kring viktiga frågor där gammelpartierna svikit, säger William Petzäll.

– Moderpartiets intåg i riksdagen innebär också att SDU tar plats i Ungdomens Nordiska råd, där vårt gemensamma politiska manifest drar upp riktlinjerna för vilka frågor vi ämnar driva med DFU och förhoppningsvis med fler likasinnade ungdomsförbund i övriga norden, avslutar William Petzäll.

För mer information

William Petzäll: Vice förbundsordförande SDU
E-post: william.petzall@sdu.nu
Tel: 070-8366631

William Hahne: Pressekreterare SDU
E-post: william.hahne@sverigedemokraterna.se
Tel: 08-50 00 04 93

SDU och DFU:s politiska manifest

1. Värnande av demokrati och yttrandefrihet

De nordiska länderna är kända världen över för sin välfungerande demokrati och yttrandefrihet. Detta är gemensamma element i vår kultur som under de senaste åren varit under stark press från religiösa och antidemokratiska krafter som önskar begränsa våra demokratiska fri- och rättigheter. Vi menar att yttrandefriheten är överställd religion och främmande kulturer. Vi accepterar inga begränsningar av det fria ordet i syfte att tillmötesgå antidemokratiska krafter, eller andra krafter som vill föra utvecklingen bakåt.

2. Nationellt självstyre

Nationellt självbestämmande är en förutsättning för fungerande medborgarinflytande i de politiska beslutsprocesserna och en förutsättning för en stark och folkligt förankrad demokrati, där medborgarna sporras till att finna fredliga lösningar på landets utmaningar utan överstatliga påtryckningar som skapar osäkerhet och rädsla. Vi slår vakt om Nordens självständighet och kulturella särdrag och ser med stor skepticism på att allt mer inflytande flyttas från parlamenten i Norden till en överstatlig maktelit.

3. Motverka islamiseringen av Norden

Ett av Nordens största hot mot fredlig samexistens, yttrandefrihet och demokrati, är islamiseringen vilken leder till bildandet av skadliga parallella samhällen som fungerar som grogrund för etniska motsättningar, segregation och samhällssplittring. Vi vill ha en kraftigt begränsad invandring från länder i Mellanöstern och Afrika, eftersom invandrare från dessa länder generellt har svårt att bli en del av majoritetssamhället och försvagar därmed den inre sammanhållningen.

4. Stärkandet av nordisk kultur

Nordisk kultur är unik och har en stolt historia med rötter tusentals år bakåt i tiden. Dessvärre har den nordiska kulturen varit hårt ansatt av mångkulturalistiska och kulturradikala krafter de senaste decennierna. På grund av dess utsatthet vill vi genom att prioritera långsiktiga kultursatsningar stärka nordisk kultur och på ett tydligare och mer levande sätt än idag framhäva och förmedla det nordiska kulturarvet.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt