måndag 4 oktober 2010

Lärare bedriver SD-fientlig propaganda på lektionstid

HETSANDE Den sverigedemokratiske politikern och utbildade läraren Richard Jomshof har vid flera tillfällen tvingats lämna sina anställningar på olika skolor på grund av sitt engagemang i SD. Inte för att han bedrivit propaganda för Sverigedemokraterna på lektionstid eller skulle ha varit en särdeles dålig lärare, därom är alla rörande överens, utan endast för att han är aktiv sverigedemokrat. Men när andra lärare bedriver SD-fientlig propaganda, till och med på lektionstid, då är det uppenbarligen OK.

Rudanskolan i den invandratäta stockholmsförorten Haninge arbetar Ayşegül Olgaç som SO-lärare och är dessutom Lärarnas Riksförbunds lokalombud på skolan. Skolan hyser elever i årskurserna 6-9 och är belägen precis vid Handenterminalens pendeltågsstation. Skolan beskrivs så här på deras websida:

Vår skola bjuder på en ung kompetent personalgrupp, som kan möta ungdom i sin utveckling mot toleranta, kunskapsmässigt och socialt kompetenta individer (vår fetstil) med tro på sin egen och vår globala framtid. Vår ambition är att vara en skola i tiden med fokus på samhället runt oss och världen i stort.

Hur det är med toleransen för oliktänkande hos eleverna känner PI inte till, men åtminstone i Ayşegül Olgaçs fall verkar det råda påtagliga brister rörande den saken. Olgaç, uppenbarligen med invandrarbakgrund, sannolikt kurdiskt/turkiskt att döma av namnet, bedriver nämligen politisk propaganda mot Sverigedemokraterna, på lektionstid, och skryter dessutom om det på Facebook!

Att hennes tolerans mot åsiktsmotståndare är av synnerligen dålig kvalitet och att hennes deltagande i Aftonbladets och fjanten Jan Helins infantila och hetsande kampanj ”Vi gillar olika” endast är en läpparnas bekännelse illustreras än mer tydligt då hon kallar sverigedemokrater för ”kackerlackor”.

I läroplanen Lpo 94 står bland annat lite om lärarens ansvar inför sina elever.

Läraren skall
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund
och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar
och problem.

Ayşegül Olgaçs tilltag att bedriva SD-fientlig propaganda på lektionerna i avsikt att ”omvända” sina elever får därmed anses på ett tydligt sätt bryta mot läroplanen.

Skärmdump från Facebook med Ayşegül Olgaçs kommentar, ifall den skulle ”råka” försvinna.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt