söndag 19 december 2010

30 000 invandrare in, 17 000 norrmän ut

Foto: Line Möller

WHITE FLIGHT Man brukar ju säga att när mängden invandrare i ett bostadsområde överstigen en viss andel av befolkningen så börjar landets ursprungsbefolkning flytta därifrån, en sorts utträngningsprocess som vi ser ske i exempelvis de invandrarartäta städerna Malmö och Södertälje. Oslostadsdelen Groruddalen är ett mycket avskräckande exempel på detta i vårt grannland Norge.

Där har på de senaste tretton åren 17 000 etniska norrmän trängts ut från sitt bostadsområde samtidigt som invandrarandelen av befolkningen ökat med 30 000 individer. De norrmän som av olika anledningar inte kunnat flytta har dock blivit kvar, vilket har fått till följd att stadsdelens etniskt norska befolkning i genomsnitt nu är Oslos äldsta. Samtidigt har man också Oslos yngsta invandrarbefolkning.

De senaste tretton åren har gruppen ickevästliga invandare ökat från knappt 20 000 till dagens över 48 000. Samtidigt har andelen etniska norrmän minskat från 92 000 till 75 000. Och utflyttningen fortsätter att öka. Bara under 2008 gav 1600 norrmän upp och flyttade ut från de fyra delarna som utgör Groruddalen.

Samtidigt som man kan hävda att vare sig Södertälje eller Malmö längre är svenska städer i dess korrekta mening så är Groruddalen på väg mot ett liknande förhållande. Norska organisationen Human Rights Service, som är en partipolitiskt obunden tankesmedja, har med hjälp av den norska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån tagit fram siffror som visar att norrmän kommer att vara i minoritet i Groruddalen om cirka fem år, om inget görs för att stoppa förfallet.

VG

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt