måndag 27 december 2010

Intern strid på Migrationsverket om anhöriginvandring

MIGRATIONSCIRKUSEN Ett ”krig” pågår just nu mellan Migrationsverket och Migrationsdomstolarna om den somaliska anhöriginvandringen. Konflikten går ut på att Migrationsverket avslår i stort sett alla ansökningar från somalier som vill få hit sina anhöriga då de påstådda barnen som är kvar i Somalia saknar id-handlingar och pass – deras identitet kan med andra ord inte styrkas.

Dessa beslut överklagar somalierna naturligtvis till Migrationsdomstolen som nu beslutat att återsända alla ärenden till Migrationsverket då man anser att verket borde kunna utreda släktskapet på annat sätt än genom giltiga id-handlingar, exempelvis genom DNA-prov och liknande.

Migrationsverket, som anser att lagen är tydlig på just denna punkt – anhöriga måste ha giltiga handlingar som styrker deras identitet, har nu överklagat Migrationsdomstolens beslut till Migrationsöverdomstolen där samtliga ärenden nu ligger i väntan på att ett vägledande beslut ska förkunnas.

Frågan är nu om man ska hålla fast vid kravet på att de anhöriga måste kunna styrka sin identitet eller ska släktskap kunna klargöras med DNA-prov och liknande – ett beslut som kommer att få stora konsekvenser för den fortsatta anhöriginvandringen.

Ibrahim Mohamed Haji och de tio barnen

Ett exempel på dessa turer är fallet med Ibrahim Mohamed Haji, hans påstådda fru och tio barn som på
anknytning till Sverige via fadern ansökt om uppehållstillstånd.

Ibrahim vill få hit frun Faiso Ali Yusuf och de tio barnen, Mona Ibrahim Mohamed, Furqan Ibrahim Mohamed, Mohamed Ibrahim Mohamed, Yasin Ibrahim Mohamed, Faduma Ibrahim Mohamed, Abdirahman Ibrahim Mohamed, Yahia Ibrahim Mohamed, Saynab Ibrahim Mohamed, Ali Ibrahim Mohamed och Maryam Ibrahim Mohamed.

Migrationsverket avslog ansökan med hänvisning till att frun och fotbollslaget saknar giltiga passhandlingar och inte kunnat styrka sina identiteter. Ett beslut som överklagades till Migrationsdomstolen som i sin tur bollade tillbaka ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Där yrkar man på att Migrationsöverdomstolen tar upp överklagandet
och fastställer det ursprungliga beslutet.

I originalbeslutet från Migrationsverket konstateras:

Faiso Ali Yusuf m.fl. har ansökt om uppehållstillstånd m.m. på grund av anknytning till i Sverige bosatte Ibrahim Mohamed Haj i som uppges vara make respektive far till dem. Migrationsverket har konstaterat att Faiso Ali Yusuf m.fl. saknar giltiga passhandlingar och funnit att de heller inte styrkt sina identiteter, varför Migrationsverket har avslagit deras ansökningar.

[...]

Utredningen i målet är inte tillräcklig för att det ska kunna bedömas om anknytningspersonen är barnens far. Det är Migrationsverkets uppgift att företa den kompletterande utredning som behövs för denna bedömning, t.ex. genom att ge tillfälle att få en DNA-analys utförd avseende det biologiska släktskap som anförs (se 13 kap. 15 § UtlL).

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt