fredag 3 december 2010

JK-beslut igen: Svenskar inte skyddsvärda

DISKRIMINERING Den 20 november kunde Politiskt Inkorrekt berätta om en debatt som pågick i fackförbundet Byggnadsarbetarnas tidning. Upprinnelsen till det hela var att den vikarierande ”journalisten” Peter Leander i en artikel hade skrivit att "svensken är vårt lands största handikapp" och "Jag tror att enda sättet att bekämpa SD i Sverige, Sarkozy och Le Pen i Frankrike och Danskt Folkeparti i Danmark är att begå en folkhemsharakiri: sudda ut den nationella självbilden och besvara frågan "vad är typiskt svenskt?" med: "allting du ser här just nu".

Om man sätter in Leanders ord i ett sammanhang där man beskriver exempelvis en improduktiv somalier med samma ord hade det varit ett solklart fall av hets mot folkgrupp och hade med stor sannolikhet renderat ett för Leander kännbart straff. Men när en privatperson som läste vad reportern skrivit gjorde en anmälan till Justitiekanslern om hets mot folkgrupp, i detta fall då svenskar, skedde inget annat än att JK lämnade anmälan utan åtgärd.

En krönika, publicerad i såväl tidningen Byggnadsarbetaren som dess nätupplaga, har blivit anmäld till Justitiekanslern, JK. Anmälaren gör gällande att bland annat uttalandet "svensken är vårt lands största handikapp" utgör hets mot folkgruppen svenskar. JK, som tidigare prövat om uttalanden riktade mot svenskar omfattas av straffbestämmelsen, kommer även nu fram till att så inte är fallet. Detta eftersom syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Därmed träffas inte kritik av svenskar av straffbestämmelsen. JK beslutar därför att inte inleda förundersökning gällande hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern 7435-10-30 – IFRÅGASATT TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETSBROTT (HETS MOT FOLKGRUPP)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt