onsdag 8 december 2010

Allt fler utrikes födda arbetslösa

MISSLYCKANDE Trots Alliansregeringens försök att få de utrikes födda som bor i Sverige ut på arbetsmarknaden och i egen försörjning visar nu Statistiska Centralbyråns arbetskraftsbarometer att just den gruppen är en av de två som i allt större omfattning minskat sin närvaro på den svenska arbetsmarknaden. Den andra gruppen är de med funktionsnedsättningar. Antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i dessa två grupper har ökat med cirka 80 000 på två år och svarar för närmare hälften av de som blivit arbetslösa.

Trots att det enligt arbetsgivarnas svar i undersökningen inte råder någon som helst brist på arbetssökande med låg eller ingen yrkesutbildning godkänns också tusentals uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare utan speciella kunskaper i år.

Arbetskraftsbarometern visar också att nu när det finns gott om okvalificerad arbetskraft så är förhållandet för kvalificerad sådan det motsatta, något man med viss förvåning konstaterar då den nya lagstiftningen om arbetskraftsinvandring var avsedd att avhjälpa just detta.

Trots detta anses prognoserna för den svenska arbetsmarknaden se goda ut för sökande med god utbildning, både teoretisk och praktisk. Vad som dock är gemensamt för de grupper som har svårast att få arbete är en svag utbildningsbakgrund.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens prognos att antalet kvinnor som fått arbete under året inte har varit så lågt på decennier. Just nu skiljer det cirka fem procentenheter mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad, den största klyftan på flera decennier.

Om detta kan kopplas till den alltmer ökande muslimska invandringen där den islamska ideologins patriarkala könsmaktsordning i stor omfattning håller kvinnan borta från arbetslivet är inget som undersökningen tar upp.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt