tisdag 14 december 2010

Fängelse för omskärelser av småpojkar

OMSKÄRELSE Den 50-åriga egyptiska man som i oktober ställdes inför rätta för att ha utfört omskärelser på småpojkar vid nio tillfällen under 2008 och 2009, utan tillstånd från Socialstyrelsen, har fått sin dom.

Han förnekar att han gjort sig skyldig till misshandel eller vållande till kroppsskada då han anser sig ha utfört omskärelserna på ett accepterat sätt, det sätt han lärt sig. Han hänvisar till att han är legitimerad läkare från Egypten och att han visst haft tillstånd från Socialstyrelsen fram tills detta drogs in. Han ansåg sig ha rätt att fortsätta verksamheten tills överklagandeprocessen var avgjord.

Bakgrund

Mannen fick i november 2003 tillstånd av Socialstyrelsen att utföra omskärelser av pojkar, som återkallades knappt fyra år senare. Skälen som angavs var att mannen utfört omskärelser på pojkar över två månader och att han inte kunnat påvisa att smärtlindring enligt föreskrivet sätt använts. Ingreppen hade dessutom inte varit regelrätt utförda.

Mannen överklagade beslutet till länsrätten i Stockholm som i mars 2008 avslog hans begäran. I april 2009 polisanmälde Socialstyrelsen att mannen åter misstänks ha utfört omskärelser som orsakat komplikationer vilket resulterat i att pojkarna fått söka sjukhusvård. Ytterligare tre anmälningar följde.

Lagen om omskärelse av pojkar

Enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar får detta utföras endast av legitimerad läkare eller den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader. Ingreppet ska enligt 4 § samma lag utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken. Socialstyrelsen kan enligt 6 § återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas. Socialstyrelsens beslut om återkallelse av tillstånd gäller omedelbart.

Dom

Ahmed Ibrahim Ibrahim El Farkh, 600210, egyptisk medborgare, döms för brott mot lagen om omskärelse av pojkar, vållande till kroppsskada samt misshandel till fängelse i två månader och skadestånd på totalt 23 800 kronor till pojkarna.

Mannen företräddes av Leif Silbersky och flertalet målsägande av Elisabeth Massi Fritz.

Södertörns tingsrätt, mål nr B 4318-10

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt