onsdag 1 december 2010

Man hotade bränna upp Migrationsverkets lokaler

VILHELMINA En 48-årig man har vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till diverse dödshot mot personal på Migrationsverket. I fredags föll domen.

Den 48-åriga mannen har vistats i Sverige sedan 2003. Vid flera olika besök på Migrationsverket har han blivit aggressiv och uttalat hot om såväl att döda personer i personalen som att bränna ner verkets lokaler.

Tingsrätten finner vittnenas historier trovärdiga och återhållsamma om något. Den 48-åriga mannen förnekar att några hot skulle förekommit. Han har anfört att han vid respektive påstått hot måste ha blivit missförstådd av tjänstemännen då han inte kan uttrycka sig på engelska, trots det faktum att han agerat tolk vid landsmäns besök hos Skatteverket och kan utmärkt engelska enligt vittnena.

Mannen stod åtalad på fyra punkter varav ett ogillades.

Dom

Tecle Beyene Gidey, 620512, eritreansk medborgare, döms för hot mot tjänsteman och olaga hot till skyddstillsyn med 80 timmars samhällstjänst, ett straff som motsvarar tre månaders fängelse. Han ska dessutom utgå med ett skadestånd på 10 000 kronor till målsägande.

Lycksele tingsrätt, mål nr B 657-10

VK

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt