torsdag 16 december 2010

Moderaterna kräver valobservatörer till Botkyrka

POLITIK Efter att Socialdemokraterna uppvisat ett ytterst tveksamt beteende i samband med valet i september, och kanske i synnerhet i Botkyrka – en mångkulturell kommun i Stockholm, kräver nu Moderaterna att Valmyndigheten sänder ut oberoende observatörer för att övervaka nästa val, 2014, i kommunen.

Veckorna innan valet präglades till stor del av rapporter om tveksamma beteenden i samband för förtidsröstningen. Många minns exempelvis säkert “Monas Sahlins röstskola” som polisanmäldes.

I Botkyrka, där drygt häften av invånarna har invandrarbakgrund, säger man sig satsa mycket på att försöka öka valdeltagandet och öka människors möjligheter att delta i den kommunala demokratin. Inför valet i september fanns ovanligt många möjligheter till att förtidsrösta.

Rapporter om valarbetare som nästan handgripligen ledde in väljare in i vallokaler för att hjälpa dem att rösta “rätt” strömmade in. Även ordningsvakter vittnade om att kunder i köpcentrum kände sig störda av påträngande valarbetare.

Moderaterna i Botkyrka begär nu att Valmyndigheten går igenom förtidsröstningen och de kommunala samhällsinformatörernas arbete. Man vill också att oberoende valobservatörer ser till att allt går rätt till i nästa val.

– Det är viktigt för partierna att informera om att valet är viktigt och att försöka få människor att rösta. Men den rödgröna majoriteten i Botkyrka går för långt, anser Jimmy Baker, ordförande för Moderaterna i Botkyrka.

Som exempel nämner han det faktum att den kommunala insatsen för att öka valdeltagandet enbart gjorts i områden med stark socialdemokratisk dominans. Han tycker sig även ha sett för mycket av valarbetare med förtryckta valsedlar som leder in folk för att förtidsrösta.

Ett annat märkligt inslag i slutspurten inför valet var invigningen av ett insjöbad och kommunala grillfester i september med en mobil vallokal som centralt inslag. Baker vill att Valmyndigheten nu ska bena ut var gränsen går för vad som är juridiskt, etiskt och moraliskt tillåtet i ett val.

För Moderaterna gick det inte speciellt bra i Botkyrka, partiet fick 21,6 procent av rösterna, något som förklaras med att många moderatväljare i stället röstade på Tullingepartiet, som fick 10,5 procent, med kommundelning som enda fråga.

Enligt Socialdemokraterna bottnar kritiken mot hur valrörelsen skötts på att Moderaterna är dåliga förlorare.

– Jag skulle önska att de ägnade sig mer åt kraftfull oppositionspolitik. Det är rätt och rimligt att vi i Botkyrka med alla våra nationaliteter satsar extra mycket på information om val och demokrati, säger Katarina Berggren (S), ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka.

DN
Val 2010: Botkyrka

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt