onsdag 8 december 2010

Moderat vill mödravården böjer sig för muslimer

ISLAMISERING Christer Siwertsson (M), landstingsfullmäktigeledamot i Jämtlands Län, vill att mödravården böjer sig för muslimer. Det handlar om kvinnor som går till gynekologen inte ska behöva visa upp sig för en manlig gynekolog. Det heter att kvinnorna mår dåligt, att man skäms och att det kan få stora sociala konsekvenser för kvinnorna från familjen och släkten. Dvs det är en stor skam att främ-mande män undersöker. Idag rapporterar Sveriges Radio Kristianstad om detta men nämner inte att det handlar om muslimer.

Vissa kvinnor med utländsk bakgrund mår psykiskt dåligt av att bli undersökta av manliga gynekologer. För en del av kvinnorna strider det mot deras kultur att bli undersökt av en man.

Att det är fler invandrarkvinnor som önskar sig en kvinnlig gynekolog är något som Centralsjukhuset i Kristianstad känner igen.

Gunilla Banke är avdelningschef på mödrarvårdcentralen i nordöstra Skåne och säger att hon känner igen problemet. Men menar att det inte går att välja läkare vid akuta lägen. Det ogillar Christer Siwertsson och anser att vi ska böja oss för islamiseringen i princip och gå muslimernas bisarra livstil till mötes. Det är inget tal om att motsätta sig det och istället försöka gå till roten där problemet ligger, nämligen den manliga släkten och förklara vad som gäller i Sverige.

Även sjukhuset i Kristianstad bidrar till islamiseringen genom att försöka anpassa sig genom information, kunskaper och utbildningar.

SR

Nu är detta ingen ny fråga. Christer Siwertsson skrev redan i mars  2009 en motion enligt följande:

Motion ställd till landstingsfullmäktige, angående införande av specialistmottagning inom obstetrik och gynekologi för invandrarkvinnor, bland annat till kvinnor med muslimsk trosuppfattning och bakgrund.

Bakgrund Obstetrik och gynekologi, är ibland en besvärlig fråga för invandrarkvinnor och deras män och inte minst för dem med muslimsk trosuppfattning och bakgrund. Dock ska här sägas, att detta inte gäller för alla kvinnor med muslimsk trosuppfattning. Enbart vid själva undersökningstillfället och/eller vid förlossningssituationerna, kan det därför ibland uppstå problem och då inte sällan på grund av att barnmorskan, gynekologen eller allmänläkaren, saknar grundläggande färdigheter i kulturkompetens. Personalen vill väl och är kompetenta nog rent medicinskt, men missar den speciella hänsyn som i dessa patient/förlossningsfall ibland bör tas.

Förslag
Medel överförs från primärvård och barn/kvinna till kvinnohälsan. Medlen avsätts därefter till inrättandet av en gynekologtjänst med grundläggande färdigheter också inom området kulturkompetens och då speciellt med inriktning mot invandrarkvinnor, inte minst till de med muslimsk trosuppfattning och bakgrund. I tjänsten bör även ingå att stärka personalens färdigheter i kulturkompetens inom länssjukvården, speciellt personal inom akutområdet och barn/kvinna, men även inom primärvården.

Genom inrättandet av denna speciella gynekologtjänst vid kvinnohälsan, får landstinget en gemensam mottagning med extra kompetens, riktad till samtliga invandrarkvinnor i länet, inte minst till de med muslimsk trosuppfattning och bakgrund och som kräver detta. Föreslagen förändring, bör i praktiken innebära att samtliga dessa kvinnor, remitteras eller hänvisas till kvinnohälsan, i det fallet att inte tillståndet kräver ett akutmottagningsbesök, eller besök på förlossningen.

Nämnda patientkategori, behöver i regel mycket tid hos läkaren eller barnmorskan/sjuksköterskan, för att resultatet ska bli så bra som möjligt, både för vårdgivaren och patienten och hennes familj. En tid som inte alltid finns till förfogande på den ordinarie hälsocentralen, eller den hälsocentral i länet som har till speciell uppgift att koordinera hälso- och sjukvård till länets invandrargrupper.

Östersund den 29 mars 2009

Christer Siwertsson (M) Landstingsfullmäktigeledamot.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt