söndag 12 december 2010

Daniel säger sig ha infiltrerat moské i Stockholm

Daniel Arrospide Alata

UNDERCOVER En miljöpartist vid namn Daniel Arrospide Alata fick idag en artikel publicerad på Newsmill. Enligt egen utsaga har han på eget bevåg infiltrerat en Stockholmsmoské under sex månader. Han har tidigare skrivit en del mindre väl formulerade inlägg på Newsmill, varför PI har tagit sig friheten att rätta stavfelen i den del av hans artikel som vi återger här. Daniel skriver själv: "Jag odlade ordentligt med skägg, tog på mig lämplig klädsel och infiltrerade moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Anledningen till att jag gjorde detta var för att se om den verkligen utgör ett hot mot det fria svenska samhället." Hans slutsats: "Vad jag såg i moskén vid Medborgarplatsen skrämmer mig". .

Jag har under ett halvårs tid infiltrerat moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm och det jag fick reda på skrämde mig rejält. Regeringens och riksdagens ovilja att rusta upp miljonprogrammen har lett till att militanta muslimer har en rekryteringsbas i Sverige. Det är väldigt lätt för dem att rekrytera någon som är arbetslös, inte kan språket och bor i en dålig bostad. De lovar att ge dem en massa pengar till ens familj om man dör i Allahs namn. Uttalandet från imamen och svensk-islamiska samfundet är bara ett spel för galleriet. De har totalt tappat kontrollen över "församlingarna" i Sverige. Faktum är att personer från terroristnätverket Al Qaeda rekryterar på löpande basis svenska muslimer av alla åldrar för det heliga kriget Jihad. Imamen [på moskén vid Medborgarplatsen] vid vet precis vilka de är och skulle mycket väl ha kunnat kontakta SÄPO men valde att inte göra detta. Jag kunde aldrig förstå varför, trots mina försök att ta reda på det. Jag vill inte påstå att han indirekt stödde detta men ibland undrade jag… Jag hade gått till moskén i snart 6 månader och där fick jag kontakt med någon som kallade sig "Samir". Jag vet inte om det var hans riktiga namn. Han började i alla fall prata arabiska med mig men jag sade till honom att min arabiska inte var så bra. Han frågade mig varför och jag sade till honom att mina föräldrar ville känna sig som svenskar och det var därför de inte lärde mig arabiska. Jag frågade "Samir" var han bodde och fick som svar Rinkeby. Vi fortsatte att prata om USA, kriget i Afghanistan och Irak. Jag fick intrycket att han ville göra någonting åt saken. Efter ett tag frågade han mig ifall jag ville vara "aktiv", i så fall skulle jag kunna komma hem till honom i Rinkeby och få prata med några som skulle åka ner. De kommer betala dig mycket bra. Jag tackade nej och sen slutade han prata med mig. Han hotade att döda mig ifall jag gick till polisen och tjallade. Jag slutade gå till moskén efter konversationen jag hade haft med "Samir". [..] SÄPO måste göra razzia i moskéerna ute i landet men också i miljonprogramområden. Det finns väldigt många papperslösa som gömmer sig där. Det finns inget annat sätt för att komma åt personerna som rekryterar. Det existerar väldigt många papperslösa som får hjälp av moskén för att gömma sig. Det är också de människorna som militanta muslimer kan lättast rekrytera. [..] Jag vägrar leva i rädsla på grund av imamernas ovilja att samarbeta med SÄPO. De påstår att de inte stödjer terrorismen och det är dags för de att välja sida. De går inte att både vara lojal mot sin församling och samtidigt indirekt stötta terrorismen. Det är oskyldiga människors liv som står på spel.

PI kan inte bedöma sanningshalten i Daniels artikel, utan det får varje läsare bedöma själv. Om det stämmer som han skriver, så rimmar det väl med den bild som återgetts av olika undercover-reportage vi sett från andra länder. Newsmill

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt