torsdag 2 december 2010

Försäkringskassan lurade på miljoner igen

SLÄPPHÄNT Den närmast brottsligt släpphänta hanteringen av svenska skattebetalares pengar som Försäkringskassan på senare tid excellerat i har nu resulterat i ytterligare ett avslöjande av fusk med bidrag, och precis som i fallen med de numera riksbekanta “kaninmans”-ärendena är det även denna gång icke-svenskar som är skyldiga.

Nu rapporteras om ytterligare fusk i Västsverige, denna gång i Göteborg. En 30-årig kvinna har fått bidrag sedan 2003 – utan att vara försäkrad. En 28-årig man fick bidrag i flera år – trots att han inte längre bor i Sverige.
Misstagen upptäcktes först nyligen och de två göteborgarna är nu skyldiga försäkringskassan över en miljon kronor.

Enligt Gun Dahl, enhetschef på Försäkringskassans avdelning för kontroll och återkrav, har man i de två länen Västra Götaland och Halland (där “kaninmans”-fallen uppdagades) kontrollerat cirka 3 500 ärenden ett år tillbaka i tiden, och där funnit så omfattande oegentligheter i 250 ärenden så man gjort polisanmälan. Summan som kassan har svindlats på bara i dessa båda län uppskattas till svindlande 60 miljoner kronor.

De två aktuella fallen rör en 28-årig man som tagit emot aktivitetsersättning och bostadstillägg fram till hösten 2009, trots att han bott i Libanon sedan 2006. Mannen är skyldig försäkringskassan 351 455 kronor. Det andra ärendet är en 30-årig kvinna som felaktigt kvitterat ut bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag med flerbarnstillägg mellan 2003 och 2008. Även här handlar det om en person som under den perioden inte bott kvar i Sverige. Kvinnans skuld är nu på 680 448 kronor.

GT/Expressen

ARGUS-rapporten

För nästan precis tio år sedan publicerade det då helt färska Migrationsverket Region Stockholm en slutrapport från något som kallades Projekt Argus. Där kunde man redovisa ett omfattande fusk med bland annat ersättningar från Försäkringskassan, och eftersom det var just Migrationsverket som genomfört projektet kan det förstås att det inte var svenskar som avhandlades.

Rapporten fick nästan ingen uppmärksamhet alls i media eller något politiskt genomslag. Det är inte för mycket sagt om man påstår att den snarare städades undan från offentlighetens ljus tämligen omgående. Politiskt Inkorrekt rekommenderar läsning, det verkar inte ha genomförts några mer omfattande förbättringar i hanteringen av bidrag till invandrare sedan dess.

ARGUS-rapporten pdf

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt