onsdag 15 december 2010

7 800 invandrade femteklassare kan inte simma

ICKE SIMKUNNIGA ELEVER Enligt det uppsatta målet i ämnet Idrott och Hälsa i skolplanen för svenska grundskolor ska eleverna kunna simma i slutet av femte skolåret. Det innebär god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten samt ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. Men en enkät som Skolverket skickat ut till lärare i 500 skolor i Sverige för att få en riksrepresentativ bild visar det sig 7 800 invandrarelever inte kan simma. En av orsakerna anges vara “kulturella”.

Hälften av lärarna svarar att rädsla för vatten är den vanligaste orsaken till att eleverna inte kan simma. Lärarna påpekar också att det är viktigt att börja simundervisningen tidigt. I studien framkommer också att skolor som startar sin undervisning i lägre årskurser når kursplanens mål i högre utsträckning än skolor som påbörjar undervisningen senare. Var tredje lärare uppger att det finns kulturella orsaker till att elever inte kan simma. Lärarna menar att nyinvandrade elever i stor utsträckning saknar vattenvana från besök i simhallar och bad utomhus.

Flickor når målen i högre utsträckning än pojkar och elever som går i fristående skolor har något bättre resultat än elever i skolor med kommunal huvudman.

PI: Kulturella orsaker nämns i förbigående i media. Förutom att invandrareleverna inte sett en simhall tidigare finns det även faktorer som hederskulturens krav där flickor inte får simma tillsammans med killar och då uteblir flickorna från simningen. Det kan kombineras med rent religiösa krav (läs islam) som utgör hindren.

DN
Enkäten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt